The Palace of Concrete Poetry
Dům spisovatelů Gruzie, Tbilisi
9. 9. – 9. 10. 2022

Ora et lege

Výstava The Palace of Concrete Poetry předkládá mezigenerační dialog autorů úzce či volněji souvisejících s pojmem konkrétní poezie, formující se koncem padesátých let a v následující dekádě 20. století. Toto mezinárodní interdisciplinární hnutí vyrůstalo z potřeby nově definovat poezii a oblast hravých experimentů na pomezí literatury a vizuálního umění.

Na výstavě se setkávají jak průkopníci konkrétní poezie (Bohumila Grögerová, Susan Howe, Ferdinand Kriwet, Ewa Partum), tak jejich následovníci (Pavel Büchler, Keti Kapanadze, Janice Kerbel, Jan Šerých, Sue Tompkins), včetně nejmladší generace (David Horvitz, Barbara Kapusta) posouvající problematiku k (post)digitálnímu způsobu tvorby. Vystavená díla, až na několik výjimek, vznikla přímo pro výstavu a jsou situována do secesního interiéru Writers’ House of Georgia v Tbilisi, který patří k architektonickým klenotům města.

Výstava se koná pod hlavičkou dlouhodobého českého projektu Ora et lege (Modli se a čti), který usiluje o kritický dialog současného umění, benediktinského řádu a katolické víry obecně. Ora et lege je zároveň jedinečným projektem díky svému zaměření na práci současných výtvarných umělců s textem. Od počátku je formálně koncipován jako menší bienále v broumovském klášteře ve východních Čechách (příští ročník se koná v roce 2023). V „lichém“ roce se zaměřuje na pořádání přednášek a výstav v zahraničí. Výstava připravená pro Writers’ House of Georgia v Tbilisi se vrací ke kořenům křesťanství a inspirována je příběhem o stvoření světa, který je společný oběma náboženstvím, katolické i gruzínské pravoslavné církvi.

Výstava The Palace of Concrete Poetry je volně inspirována odpovědí české autorky Bohumily Grögerové na otázku směřující k původu duchovních impulzů v její experimentální poezii. Grögerová tehdy odpověděla známým prologem Janova evangelia, které zní: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“ A dále dodala: „Jazyk tedy podle Bible předchází stvoření a není stvořeno to, co není pojmenováno.“ Autorka také zmiňovala existenci tabuizovaných slov, která nemohou být vyslovena z mnoha různých důvodů, společenských, náboženských nebo politických, a také slov, jež se vyslovují v případě největší nouze jako prosba o vyslyšení či pomoc. Grögerové vyjádření odkrylo nejen její náboženské přesvědčení, ale rovněž připomenulo existenci slov těžce zařaditelných, „zakázaných“ nebo raději nevyřčených.

Výstava The Palace of Concrete Poetry se tedy dotýká jazyka, který není jen kombinatorním nástrojem, ale živým prostředkem podléhajícím mnoha okolnostem. Exponátem se stává „slovo“, s nímž je jako s lingvistickým materiálem v rámci konkrétní poezie dále manipulováno. Jeho sémantické hodnoty jsou kladeny na stejnou úroveň s jeho vizuálními, materiálními a zvukovými parametry. Konkrétní poezie se objevuje v podobě typewriter art, vizuální práce s typografií, ve formě instalace nebo performance rozkládajících slova na jednotlivé znaky. Mnohé z realizací do různé míry devalvují jazyk, aby zdůraznily ztrátu jeho informační relevance v důsledku vnějších zásahů. Dotýkají se problematiky politicky či nábožensky autorizovaného jazyka a možnosti jeho zneužití k legitimizaci určitého systému. Jiná díla se zabývají neschopností jazyka postihnout mimojazykovou realitu, ještě více prohloubenou proměnami způsobu psaní s ohledem na nové technologie a digitální svět.

Projekt vznikl ve spolupráci s Writers’ House of Georgia a E. A. Shared Space. Výstava je součástí oficiálního doprovodného programu Tbilisi International Festival of Literature (9.–11. září 2022) a Tbilisi Art Fair (22.–25. září 2022).

Monika Čejková, kurátorka

Průvodce výstavou

Ora et lege

Obrázek pochází od nám neznámého autora a je převzat z emauzského benediktinského časopisu Pax, 1929, roč. 4, s. 162. Byl používán, a to i v jiných ročnících, jako grafické oddělení jednotlivých článků. Původní rozměry: 37 × 28 mm.

UMĚLCI

PROGRAM

Vernisáž: 8. 9. 2022 v 18 hod

Kurátorská prohlídka s Monikou Čejkovou:
24. 9. 2022 v 15 hod

Vstupné: zdarma

ORGANIZÁTOR

Výstavu pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, které je neziskovou organizací založenou Agenturou pro rozvoj Broumovska v roce 2013. Svými kulturními, vzdělávacími a komunitními aktivitami oživuje národní kulturní památku – broumovský klášter. Je respektovanou evropskou institucí, podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.

Realizaci výstavy podpořily Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kultury České republiky, Královéhradecký kraj, České centrum Tbilisi a United Hydrogen.

Žaneta Vávrová
+420 773 549 160
vkcb@klasterbroumov.cz

Klášter Broumov
Klášterní 1, 550 01 Broumov
www.klasterbroumov.cz

PODĚKOVÁNÍ

Elene Abashidze, Bettina Brach, Ivana Bursíková, Michaela Jacobsenová, Natasha Lomouri, Florian Meisenberg, Berenika Partum, Ellie Royle, Paata Shamugia

Gianni Manhattan, greengrassi, Hunt Kastner, ChertLüdde, New Directions Publishing, The Modern Institute

KONTAKT

Writers’ House of Georgia
Ivane Machabeli Street 13
Tbilisi
Gruzie

Otevírací doba
Po–Pá 11–19 hod.
So–Ne 12–18 hod.

Organizátor

Vzdělávací a kulturní centrum Broumovska

Spoluorganizátoři

Writers House of Georgia  E. A. Shared Space

Podpořili

Ministerstvo kultury Státní fond kultury ČR Královéhradecký kraj Ceske centrum United Hydrogen

Ora et lege

The Palace of Concrete Poetry
Dům spisovatelů Gruzie, Tbilisi

9. 9. – 9. 10. 2022

Vystavující
Pavel Büchler, Bohumila Grögerová, David Horvitz, Susan Howe, Keti Kapanadze, Barbara Kapusta, Janice Kerbel, Ferdinand Kriwet, Ewa Partum, Jan Šerých, Sue Tompkins

Kurátorka výstavy
Monika Čejková

Texty
Monika Čejková

Překlad
Vladimíra Šefranka Žáková

Redakce textů
Eva Hrubá, Martin Pavlis

Lettering
Jakub Hošek, Nik Timková

Grafický design
Jakub Samek

Produkce
Žaneta Vávrová