Ferdinand Kriwet

(1942, Düsseldorf – 2018, Brémy) byl německý multimediální umělec, patřící k düsseldorfské neoavantgardní scéně a mezinárodnímu hnutí konkrétní poezie. Od počátku šedesátých let se zabýval fonetickou, sémantickou a vizuální složkou textu. Experimentoval s formátem rozhlasových her v duchu tzv. Nové rozhlasové hry (Neues Hörspiel). Jeho série Hörtexte (Radiotexty), vzniklá pro německé veřejné rozhlasové stanice, je zvukovou koláží různých nahrávek převzatých z hromadných sdělovacích prostředků – politických projevů, zpráv, komerčních sdělení, ale například i modliteb. Vedle auditivních děl Kriwet vytvářel textové kotouče (Sehtexte/Rundscheiben) a autorské publikace, zabýval se filmem, médiem performance, instalace a malířství.


Dílo Ferdinanda Kriweta bylo představeno mnoha samostatnými výstavami, například v BQ v Berlíně (2022, 2013), Georg Kargl Fine Arts ve Vídni (2017), Kunsthalle Düsseldorf (2011), The Modern Institute v Glasgow (2008), i výstavami skupinovými, mimo jiné v Hamburger Banhof v Berlíně (2022–2023), Weserburg Museum für moderne Kunst in Bremen (2022), Kunsthalle Wien (2020–2021), Haus der Kulturen der Welt v Berlíně (2018), Badischer Kunstverein v Karlsruhe (2016), Institute of Contemporary Art v Londýně (2012) či v MoMA v New Yorku (2012).

Zpět